Obliczanie BMI – prawidłowy wskaźnik masy ciała

Obliczanie BMI

BMI (ang: Body Mass Index), czyli wskaźnik masy ciała, to współczynnik powstały w wyniku podzielenia masy ciała w kilogramach przez wysokość w metrach podniesioną do kwadratu.

WZÓR MATEMATYCZNY

BMI oblicza się według wzoru: masa/wzrost^2. Oznacza to, że należy podzielić masę ciała osoby podaną w kilogramach przez wzrost w metrach podniesiony do 2 potęgi.

OBLICZANIE NA PRZYKŁADZIE

Jeśli osoba X waży 50 kg, a przy tym mierzy 160 cm, to po podstawieniu do wzoru wygląda to w ten sposób: 50/1, 6^2=19, 5. Oznacza to, że BMI osoby X wynosi 19, 5 i mieści się w granicach normy. Należy pamiętać, że BMI obliczamy tylko dla osób dorosłych. W przypadku pomiaru wskaźnika masy ciała dzieci używa się siatek centylowych.

ZAKRESY WARTOŚCI

Zgodnie z klasyfikacją ogólną BMI dla osób dorosłych oznacza:

• Poniżej 18, 5 – niedowaga
• Pomiędzy 18, 5, a 25 – waga prawidłowa
• Powyżej 25 – nadwaga

Klasyfikacja szczegółowa przedstawia się następująco:

• Poniżej 16 – wygłodzenie
• Pomiędzy 16, a 17 – wychudzenie
• Pomiędzy 17, a 18, 5 – niedowaga
• Pomiędzy 18, 5, a 25 – waga prawidłowa
• Pomiędzy 25, a 30 – nadwaga
• Pomiędzy 30, a 35 – otyłość I stopnia
• Pomiędzy 35, a 40 – otyłość II stopnia
• Powyżej 40 – otyłość III stopnia

INTERPRETACJA

Należy pamiętać o tym, że u osób zawodowo uprawiających sporty, obliczanie wskaźnika masy ciała może nie być miarodajne. Przykładowo u kulturystów BMI może wskazywać na nadwagę, a nawet otyłość, podczas gdy posiadają oni znikome ilości tkanki tłuszczowej. Podobnie u lekkoatletów, u których BMI może niesłusznie wskazywać na niedowagę.

obliczanie bmi